نوشته‌ها

شعبانی زیست شناسی

بیوگرافی استاد رضا شعبانی دبیر زیست حرف آخر

/
بیوگرافی رضا شعبانی دبیر زیست حرف آخر یکی دیگر از مقالات و مط…
معرفی استاد شیروانی

بیوگرافی غلامحسین شیروانی دبیر شیمی حرف آخر

/
بیوگرافی غلامحسین شیروانی دبیر شیمی حرف آخر یکی دیگر از مقالات  مط…
بیوگرافی پیمان کامیار

کاملترین بیوگرافی پیمان کامیار دبیر فیزیک حرف آخر

/
بیوگرافی پیمان کامیار دبیر فیزیک حرف آخر، یکی دیگر از مقالات…
استاد منتظری مدرس ریاضی

بیوگرافی استاد عبدالرضا منتظری دبیر ریاضی حرف آخر

/
بیوگرافی استاد عبدالرضا منتظری دبیر ریاضی حرف آخر یکی از مطالبی می…